English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl cyfeirnod

Mary Evans

Man geni: Meidrim

Gwasanaeth: Nyrs, 1916 - 1918

Marwolaeth: 1918-10-04, Ysbyty Milwrol Edmonton, , Influenza/Y Ffliw

Cofeb: Cofeb Ryfel, Abergwili, Sir Gaerfyrddin

Nodiadau: 38 oed. Claddwyd yng nghladdfa Abergwili

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/carmarthenshire-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0012

Enw Nyrs Mary Evans, Cofeb Ryfel Abergwili

Cofeb Ryfel Abergwili

Enw Nyrs Mary Evans, Cofeb Ryfel Abergwili


Mary Olwen Evans

Man geni: Llangadog, April 1896

Gwasanaeth: Cynorthwyydd (Cogyddes), QMAAC

Marwolaeth: 1919-03-23, Influenza?/Y Ffliw?

Nodiadau: 20 oed, claddwyd Glyn Ebwy

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/carmarthenshire-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0013


Grace Evans (later Nott/Nott yn ddiweddarach)

Man geni: Cymtydu

Gwasanaeth: Nyrs, 1914 - 1918

Marwolaeth: 1930-11-16, Johannesberg, Achos anhysbys

Cofeb: Plac, St Tysilio, Cwmtydu, Ceredigion

Nodiadau: Bu farw yn ol y plac o ganlyniad i wasanaethu’r rhyfel yn Nwyrain Affrica yn ystod y Rhyfel Mawr 1914-1918.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0014

Coflech i Grace Evans Eglwys Sant Tysilio, Cwmtydu

Eglwys Sant Tysilio Cwmtydu

Coflech i Grace Evans Eglwys Sant Tysilio, Cwmtydu


Emma Hardy

Man geni: Caerdydd /

Gwasanaeth: Nurs, VAD, 15/10/07 – 17/11/06

Cofeb: Neuadd y Ddinas, Caerdydd, Morgannwg

Nodiadau: Gwethiai Emily Hardy i Gyngor Caerdydd. Gwasanaethodd yn VAD, gan gael ei thalu, am ddwy flynedd, yn gyntaf yn 3ydd Ysbyty Cyffredinol y Gorllewin ac yna yn y 26ain Ysbyty Cyffredinol yn Ffrainc. Gwelir ei henw ar y Rhestr Anrhydedd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd

Cyfeirnod: WaW0015

Cofnod y Groes Goch ar gyfer Emma Hardy

Cerdyn cofnod y Groes Goch

Cofnod y Groes Goch ar gyfer Emma Hardy

Cofnod y Groes Goch ar gyfer Emma Hardy (cefn)

Cerdyn cofnod y Groes Goch (cefn)

Cofnod y Groes Goch ar gyfer Emma Hardy (cefn)


Enw Emma Hardy  (ail golofn, tua’r brig) ar y Rhestr Anrhydedd yn Neuadd y Dinas, Caerdydd

Rhestr Anrhydedd Caerdydd

Enw Emma Hardy (ail golofn, tua’r brig) ar y Rhestr Anrhydedd yn Neuadd y Dinas, Caerdydd


Janet Elizabeth Evans

Man geni: Y Drenewydd

Gwasanaeth: Clerc, QMAAC

Marwolaeth: May 1919, not known / anhysbys

Cofeb: Cofeb Ryfel, Y Drenewydd, Sir Drefaldwyn

Cyfeirnod: WaW0016

Enw Janet Evans QMAAC, Cofeb Ryfel y Drenewydd

Cofeb Ryfel y Drenewydd

Enw Janet Evans QMAAC, Cofeb Ryfel y Drenewydd


Margaret Evans Thomas

Man geni: Pwllheli

Gwasanaeth: Nyrs staff, TFNS, 1914 - 1918

Marwolaeth: 1918-11-08, Ysbyty Cyffredinol 1af Llundain, Pneumonia

Cofeb: Cofeb Ryfel, Cofeb i’r Nyrsys, Ysbyty St Bartholomew's , Pwllheli; Llanelwy, Caernarfon, Sir y Fflint, Llundain

Nodiadau: Roedd Margaret o deulu Cymraeg ei iaith a magwyd hi ym Mhwllheli o pan oedd hi’n 9 oed gan ei modryb a’i hewyrth. Mae’n debygol iddi hyfforddi’n nyrs yn Llundain, efallai yn Ysbyty St Bartholomew a ddaeth yn Ysbyty Gyffredinol gyntaf Llundain. Yn ystod y Rhyfel gwasanaethodd yn Nyrs Staff nes iddi farw o’r ffliw yn 28 oed. Disgrifiwyd hi fel person llawen a pharod. Talodd y Swyddfa Ryfel gostau ei hangladd o £20 2s 0d. Ar ei charreg fedd ym mynwent Pwllheli gwelir y plac coffa (a elwid yn ‘dead man’s penny’) a anfonwyd at ei pherthnasau ar ôl y rhyfel. Gwelir ei henw hefyd ar Gofeb y Nyrsys yng nghadeirlan Llanelwy. Diolch i Wayne Bywater.

Ffynonellau: http://www.flintshirewarmemorials.com/memorials/st-asaph-memorial/st-asaph-cathedral-welsh-nurses-ww1/thomas-margaret-evans WO-399-14971

Cyfeirnod: WaW0017

Enw M E Thomas, Cofeb Ryfel Pwllheli

Cofeb Ryfel Pwllheli

Enw M E Thomas, Cofeb Ryfel Pwllheli

Llythyr oddi wrth Miss Sidney Brown at Agnes Conway o Adran Fenywod yr Imperial War Museum yn rhestri enw Margaret a’i bod wedi marw o niwmonia.

Llythyr

Llythyr oddi wrth Miss Sidney Brown at Agnes Conway o Adran Fenywod yr Imperial War Museum yn rhestri enw Margaret a’i bod wedi marw o niwmonia.


Bedd Margaret Evans Thomas ym mynwent Pwllheli yn dangos ei ‘dead man’s penny’. Diolch i Veronica Ruth

Bedd Margaret Evans Thomas

Bedd Margaret Evans Thomas ym mynwent Pwllheli yn dangos ei ‘dead man’s penny’. Diolch i Veronica Ruth

Enw Margaret Evans Thomas, cofeb 1st London General Hospital

Cofeb rhyfel

Enw Margaret Evans Thomas, cofeb 1st London General Hospital


Enw Margaret Evans Thomas, ar Gofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Cofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Enw Margaret Evans Thomas, ar Gofeb y Nyrsys, Cadeirlan Llanelwy

Llythyr oddi wrth fodryb Margaret, Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol ar ei thaliadau angladd.

Llythyr

Llythyr oddi wrth fodryb Margaret, Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol ar ei thaliadau angladd.


Llythyr oddi wrth fab-yng-nghyfraith Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol am daliadau angladd Margaret.

Llythyr

Llythyr oddi wrth fab-yng-nghyfraith Mrs Summers yn egluro’r enwau gwahanol am daliadau angladd Margaret.


Constance Fane Roberts

Man geni: Llandre

Gwasanaeth: Army Remount Service: Gwasanaeth Ail-farchogaeth y Fyddin

Marwolaeth: 1917-10-09, Motor accident/Damwain car

Cofeb: Bedd, Llandre, Ceredigion

Nodiadau: 22 oed. Bu hi a ei dyweddi Capten Brereton Ockleston Rigby farw gyda'i gilydd

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0018

Bedd Constance Fane Roberts, Eglwys Llandre

Eglwys Llandre

Bedd Constance Fane Roberts, Eglwys Llandre


Jane Fisher

Man geni: Cydweli

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Nodiadau: Derbyniodd MOBE am ei dewrder yn helpu yn stopio tân mewn ffatri ffrwydron er bod ei bywyd hi ei hun mewn cryn berygl.

Ffynonellau: The Carmarthen Journal and South Wales Weekly Advertiser;

Cyfeirnod: WaW0019

adroddiad am y cyflwyniad yn y Carmarthen Journal and South Wales Advertiser, 19 Ebrill, 1918

Adroddiad papur newydd

adroddiad am y cyflwyniad yn y Carmarthen Journal and South Wales Advertiser, 19 Ebrill, 1918

Llun papur newydd Jane Fisher

Jane Fisher

Llun papur newydd Jane Fisher


Dyfyniad am MoBE Jane Fisher, London Gazette 10 Ionawr 1918

Dyfyniad

Dyfyniad am MoBE Jane Fisher, London Gazette 10 Ionawr 1918


Mary Fitzmaurice

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: 1918-11-18, Pen-bre , Explosion/Ffrwydrad

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: 36 oed. Mam i chwech o blant. Lladdwyd hi yn yr un ffrwydrad ag Edith Copham a Jane Jenkins; rhannodd MF a EEC angladd cyhoeddus

Ffynonellau: Explosion report Herald of Wales 14th December 1914 / Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914

Cyfeirnod: WaW0020

Enw Mary Fitzmaurice, Senotaff Abertawe

Senotaff Abertawe

Enw Mary Fitzmaurice, Senotaff Abertawe

Adroddiad am angladd Mary Fitzmaurice a Edith E Copham

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am angladd Mary Fitzmaurice a Edith E Copham


Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914


Emma Grace (Gracie) Fletcher

Man geni: Rhydaman

Gwasanaeth: Nyrs

Marwolaeth: 1918-11-19, Ysbyty Milwrol Brenhinol Pont y pŵl, Influenza/Y Ffliw

Cofeb: Cofeb Ryfel, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Nodiadau: 26 oed, bedd yng nghladdfa Abergele

Ffynonellau: http://www.terrynorm.ic24.net/photo%20ammanford%20park%20gates.htm

Cyfeirnod: WaW0021

Enw Emma Fletcher, VAD, Cofeb Ryfel Rhydaman

Cofeb Ryfel Rhydaman

Enw Emma Fletcher, VAD, Cofeb Ryfel Rhydaman

Emma Fletcher VAD

Emma Fletcher

Emma Fletcher VADAdministration