English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl cyfeirnod

Elizabeth Foulkes

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: 28 oed. Claddwyd yn eglwys Sant Mihangel, Rhydaman

Cyfeirnod: WaW0022

Enw Elizabeth Foulkes, Senotaff Abertawe

Senotaff Abertawe

Enw Elizabeth Foulkes, Senotaff Abertawe


Olive Francis

Gwasanaeth: Ymgyrchydd dros Heddwch

Ffynonellau: Pioneer 28 Gorffennaf 1917

Cyfeirnod: WaW0023

Hysbyseb am gyfarfod cysylltiedig â Phererindod Heddwch Menywod, Pioneer 28 Gorffennaf 1917

Hysbyseb papur newydd

Hysbyseb am gyfarfod cysylltiedig â Phererindod Heddwch Menywod, Pioneer 28 Gorffennaf 1917


Emmy (Mary Emily) Harvey ((Harries yn ddiweddarach))

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: Tocynwraig Bws, 1914 - 1918

Nodiadau: cofnodwyd gan Gr?p Hanes Menywod Abertawe 08/08/1983. Darparwyd y ffeil gan Jen Wilson.

Cyfeirnod: WaW0024

 Adroddiad Emmy Harvey,Tocynwraig

Account of Emmy Harvey

Adroddiad Emmy Harvey,Tocynwraig


Catherine (Kate ) Hill

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: TNT poisoning/Gwenwyno TNT

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Ffynonellau: http://1914-1918.invisionzone.com/forums

Cyfeirnod: WaW0025

Enw Catherine (Kate) Hill, Senotaff Abertawe

Senotaff Abertawe

Enw Catherine (Kate) Hill, Senotaff Abertawe


Florence Gwendolin Howard

Man geni: Pontypridd ?

Gwasanaeth: Nyrs, Territorial Nursing Service/Gwasanaeth Nyrsio Tiri

Marwolaeth: 1914-11-18, Anhysbys, Septic poisoning / Gwenwyno septig

Cofeb: Coflech yn Eglwys y Santes Catrin; Bedd Claddfa Glyntâf, Pontypridd, Morgannwg

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Florence Howard ar hyn o bryd

Ffynonellau: http://twgpp.org/information.php?id=2257521; http://www.qaranc.co.uk/war_graves_memorials_Nurse/Nyrss.php

Cyfeirnod: WaW0026

Enw Florence Howard ar goflech ryfel yn Eglwys y Santes Catrin, Pontypridd

Eglwys y Santes Catrin, Pontypridd

Enw Florence Howard ar goflech ryfel yn Eglwys y Santes Catrin, Pontypridd

Florence Howard yn ei hiwnifform

Florence Howard

Florence Howard yn ei hiwnifform


Jane Ellen Howdle

Gwasanaeth: Stiwardes

Marwolaeth: 1915:11:07, SS Lusitania, Drowning / Boddi

Cofeb: Cofeb Ryfel, Benllech, Ynys Mon

Nodiadau: 33 oed. Claddwyd yn Cohb Old Cemetery, swydd Cork, Iwerddon

Ffynonellau: http://www.rmslusitania.info/people/lusitania-victims;http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/visit/floor-plan/lusitania/people/peoples-stories.aspx?id=15530

Cyfeirnod: WaW0027

Enw Mrs J E Howdle, Cofeb Ryfel Benllech. Roedd hi yn stiwardes ar SS Lusitania

Cofeb Ryfel Benllech

Enw Mrs J E Howdle, Cofeb Ryfel Benllech. Roedd hi yn stiwardes ar SS Lusitania


M A James

Gwasanaeth: Nyrs, VAD

Cofeb: Coflech eglwys, Llandre, Ceredigion

Nodiadau: 26 oed.

Cyfeirnod: WaW0029

Enw M.A.James, VAD, Cofeb yn Eglwys Llandre i'r rhai fu yn gwasanaethu yn y Rhyfel

Eglwys Llandre

Enw M.A.James, VAD, Cofeb yn Eglwys Llandre i'r rhai fu yn gwasanaethu yn y Rhyfel


Jane Jenkins

Man geni: Glandŵr

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: 1918-11-18, Pen-bre , Explosion / Ffrwydrad

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: Oed 21. Lladdwyd yn yr un ffrwydrad ag Edith Copham a Mary Fitzmaurice.

Ffynonellau: Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914

Cyfeirnod: WaW0030

Enw Jane Jenkins, Senotaff Abertawe

Senotaff Abertawe

Enw Jane Jenkins, Senotaff Abertawe

Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am y ffrwydrad Herald of Wales 14eg Rhagfyr 1914


Lizzie John[s]

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Cofeb: Senotaff, Egwlys S Stephen, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: Claddwyd yng Nghladdfa Glyn Ebwy

Cyfeirnod: WaW0032

Enw Lizzie John, Senotaff Abertawe

Senotaff Abertawe

Enw Lizzie John, Senotaff Abertawe

Enw Lizzie Johns. Cofeb Rhyfel, Eglwys S Stephen, Abertawe

Cofeb Rhyfel

Enw Lizzie Johns. Cofeb Rhyfel, Eglwys S Stephen, Abertawe


Elizabeth Anne (Lizzie) Jones

Man geni: Aberteifi

Gwasanaeth: Gweithwraig mewn Ffatri Arfau Rhyfel

Marwolaeth: 1916-10-23, Aberteifi, TNT poisoning / Gwenwyno TNT

Cofeb: Senotaff, Aberteifi, Ceredigion

Nodiadau: 22 oed, wedi gweithio yn Ffatri Bowdwr Pen-bre. Hawliodd ei mam Mary Anne Williams iawndal am ei marwolaeth.

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0034

Enw Elizabeth Jones, Cofeb Ryfel Aberteifi

Cofeb Ryfel Aberteifi

Enw Elizabeth Jones, Cofeb Ryfel Aberteifi


Adroddiad papur newydd

Ffotograff o Lizzie a gasglwyd gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i chasgliad a fenywod a fu farw yn ystod y Rhyfel.

Lizzie Jones

Ffotograff o Lizzie a gasglwyd gan Is-bwyllgor Menywod yr Imperial War Museum fel rhan o’i chasgliad a fenywod a fu farw yn ystod y Rhyfel.


Llythyr oddi wrth Glerc Tref Aberteifi am ffotograff o Lizzie Jones

Llythyr

Llythyr oddi wrth Glerc Tref Aberteifi am ffotograff o Lizzie JonesAdministration